Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Estat civil
Catalunya. 2019
   Casats  No casats     Total
Agricultura 34,8 17,0 51,7
Indústria 357,1 264,1 621,3
Construcció 122,8 71,9 194,7
Serveis 1.300,6 1.272,3 2.573,0
Total 1.815,3 1.625,3 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles