Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual / Sector d'activitat
Catalunya. 2019
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 9,9 114,1 44,9 596,0 764,9
D'1 a 3 anys 5,8 92,7 29,3 382,4 510,2
3 anys i més 36,0 414,4 120,6 1.594,6 2.165,6
Total 51,7 621,3 194,7 2.573,0 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles