Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Edat
Catalunya. 2018
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 124,7 443,4 568,1
D'1 a 3 anys 65,0 500,2 565,2
3 anys i més 22,0 2.207,0 2.229,0
Total 211,6 3.150,6 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles