Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sector
Catalunya. 2019
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 7,7 86,8 36,8 444,4 575,7
D'1 a 3 anys 6,2 99,8 28,4 431,8 566,2
3 anys i més 37,8 434,7 129,5 1.696,8 2.298,8
Total 51,7 621,3 194,7 2.573,0 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles