Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2019
    Valor
Agricultura 40,9
Indústria 35,9
Construcció 36,2
Serveis 32,4
Total 33,4
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles