Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Situació professional / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Assalariats 38,4 34,1 36,3
No assalariats 44,2 39,1 42,5
Total 39,4 34,6 37,1
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles