Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 24   25 i més     Total
Assalariats del sector privat 202,3 2.266,4 2.468,7
Assalariats del sector públic 15,8 434,3 450,1
Total 218,1 2.700,7 2.918,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles