Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
T. treballant sense interr. en l'ocup. / Contracte
Catalunya. 2019
 Indefinit  Temporal     Total
11 mesos i menys 154,8 380,7 535,6
1 any i més 2.133,1 250,2 2.383,2
Total 2.287,9 630,9 2.918,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles