Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 2019
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 4,3 374,9 379,2
De 25 a 54 anys 190,5 151,4 341,9
De 55 a 64 anys 231,2 102,3 333,5
De 65 anys i més 836,2 524,4 1.360,6
Total 1.262,1 1.153,0 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.