Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat / Experiència laboral
Catalunya. 2019
  Han treballat   No han treb.     Total
Estudiants 94,1 288,4 382,5
Jubilats, retirats i pensionistes 1.273,3 85,5 1.358,8
Feines de la llar 308,2 157,9 466,1
Altres situacions 141,3 32,1 173,5
No classificables 28,6 5,7 34,3
Total 1.845,5 569,6 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.