Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector turístic
Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Assalariats 351,9
No assalariats 90,6
Total 442,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles