Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes    Dones    Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals1.748,91.826,73.575,5
Educació26,5143,5170,0
Arts, humanitats i llengües77,4120,7198,1
Ciències socials, periodisme i documentació40,676,3117,0
Negocis, administració i dret248,0391,6639,6
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques89,389,0178,3
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC)126,926,0152,8
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció439,849,6489,4
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària19,98,828,8
Salut i serveis socials82,5283,5366,0
Serveis61,399,0160,3
Sectors no classificats en altres apartats42,381,2123,4
Total3.003,53.195,86.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.

Darrer període: 2018.
Codi a l'índex: 1.1.01
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
 Població
 Població de 16 anys i més T
 (+) Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CCED-2000) T (fins al 2015)
 Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) T (a partir del 2016)
 Sexe T
 (+) Població de 16 anys i més que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (fins al 2013)
 (+) Població de 16 anys i més que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (a partir del 2014)
 (+) Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Població de 16 anys i més que cursa estudis no reglats T
 Activitat
 Ocupació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.