Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 165,2 157,0 322,2
De 20 a 24 anys 259,0 246,3 505,3
De 25 a 54 anys 1.370,6 1.361,3 2.732,0
De 55 anys i més 744,9 923,9 1.668,9
Total 2.539,8 2.688,6 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.