Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que cursa estudis no reglats
Per objectiu de la formació cursada / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes    Dones    Total
Formació relacionada amb l'ocupació actual88,388,1176,4
Formació relacionada amb una possible futura ocupació37,966,7104,6
Formació no relacionada amb el treball (interès personal)53,673,0126,6
Total179,8227,8407,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2018.
Codi a l'índex: 1.1.04
Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
 Població
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (fins al 2013)
 (+) Població de 16 anys i més que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (a partir del 2014)
 (+) Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 Població de 16 anys i més que cursa estudis no reglats T
 Per objectiu de la formació cursada T
 Sexe T
 Activitat
 Ocupació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.