Saltar al contingut principal
Població activa
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 980,4 700,6 1.681,0
Educació 25,1 129,9 155,0
Arts, humanitats i llengües 79,6 108,3 187,9
Ciències socials, periodisme i documentació 46,6 79,4 125,9
Negocis, administració i dret 222,6 327,1 549,7
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 61,0 62,7 123,6
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 118,9 35,1 154,0
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 333,9 62,0 395,9
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 22,5 20,3 42,8
Salut i serveis socials 70,4 207,7 278,1
Serveis 59,4 91,9 151,3
Sectors no classificats en altres apartats 16,1 5,7 21,8
Total 2.036,5 1.830,6 3.867,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.