Skip to main content
Població activa
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 978,1 736,8 1.714,9
Educació 18,0 111,5 129,5
Arts, humanitats i llengües 61,1 90,3 151,4
Ciències socials, periodisme i documentació 32,7 67,6 100,3
Negocis, administració i dret 203,4 335,0 538,4
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 67,2 74,8 142,0
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 119,2 24,1 143,3
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 357,5 42,8 400,3
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 19,9 7,8 27,7
Salut i serveis socials 68,5 222,3 290,8
Serveis 56,4 77,9 134,2
Sectors no classificats en altres apartats 15,9 9,8 25,6
Total 1.997,9 1.800,7 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.