Saltar al contingut principal
Població activa que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 907,4 630,0 1.537,4
Educació 17,0 105,1 122,1
Arts, humanitats i llengües 65,0 90,5 155,5
Ciències socials, periodisme i documentació 39,0 51,0 89,9
Negocis, administració i dret 195,8 279,3 475,1
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 50,8 53,6 104,4
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 102,7 20,6 123,3
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 299,4 55,4 354,8
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 22,1 17,9 40,0
Salut i serveis socials 59,0 164,9 223,9
Serveis 43,8 73,6 117,4
Sectors no classificats en altres apartats 15,0 5,1 20,1
Total 1.817,0 1.546,9 3.363,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.