Skip to main content
Població activa que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 894,9 646,5 1.541,5
Educació 13,5 90,4 103,9
Arts, humanitats i llengües 50,9 69,9 120,8
Ciències socials, periodisme i documentació 30,3 52,3 82,5
Negocis, administració i dret 167,6 279,0 446,6
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 53,0 51,8 104,8
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 96,2 20,2 116,4
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 318,4 39,3 357,7
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 17,2 7,8 25,0
Salut i serveis socials 50,6 179,5 230,1
Serveis 44,2 74,3 118,5
Sectors no classificats en altres apartats 15,9 9,8 25,6
Total 1.752,7 1.520,8 3.273,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.