Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que cursa estudis no reglats
Per objectiu de la formació cursada / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Formació relacionada amb el mercat de treball 109,7 130,6 240,3
Formació no relacionada amb el treball (interès personal) 23,3 27,3 50,7
Total 133,0 158,0 291,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.