Saltar al contingut principal
Població ocupada
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 841,3 588,7 1.430,0
Educació 25,1 122,6 147,7
Arts, humanitats i llengües 64,6 96,0 160,6
Ciències socials, periodisme i documentació 43,1 73,7 116,8
Negocis, administració i dret 201,9 296,5 498,4
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 57,9 61,6 119,5
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 104,4 32,1 136,5
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 310,2 60,6 370,8
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 21,1 19,7 40,8
Salut i serveis socials 65,9 196,1 262,0
Serveis 57,8 80,3 138,1
Sectors no classificats en altres apartats 14,4 5,1 19,5
Total 1.807,7 1.633,0 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.