Skip to main content
Població ocupada
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 839,2 603,4 1.442,5
Educació 16,1 101,8 117,9
Arts, humanitats i llengües 56,5 80,0 136,5
Ciències socials, periodisme i documentació 31,5 60,0 91,6
Negocis, administració i dret 185,7 307,6 493,3
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 64,7 66,2 130,9
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 114,1 24,1 138,2
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 331,7 37,6 369,3
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 18,5 7,0 25,5
Salut i serveis socials 63,0 211,9 274,9
Serveis 52,8 69,3 122,0
Sectors no classificats en altres apartats 11,2 8,3 19,5
Total 1.784,9 1.577,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.