Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 42,0 28,7 70,7
De 20 a 24 anys 157,5 127,5 285,0
De 25 a 54 anys 1.230,6 810,9 2.041,5
De 55 anys i més 185,8 82,9 268,7
Total 1.615,9 1.050,0 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.