Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 9,5 4,8 14,3
De 20 a 24 anys 67,1 68,5 135,6
De 25 a 54 anys 1.269,1 1.143,6 2.412,7
De 55 anys i més 236,0 200,1 436,1
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.