Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 20,8 18,4 39,3
De 20 a 24 anys 92,9 92,1 185,0
De 25 a 54 anys 1.393,0 1.256,0 2.649,0
De 55 anys i més 325,4 279,5 604,8
Total 1.832,1 1.646,0 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.