Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Província
Catalunya. 4t trimestre del 2019
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
Agricultura 7,1 9,1 19,9 13,7 49,7
Indústria 454,1 67,3 25,3 63,8 610,5
Construcció 144,6 26,3 15,0 20,1 205,9
Serveis 1.964,0 253,5 146,4 248,1 2.612,0
Total 2.569,7 356,1 206,5 345,7 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.