Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa, ocupada, assalariada i desocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2018
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 assalariada
  Pobl. assal.
 sector privat
  Població
 desocup.
Agricultura 63,7 58,0 31,2 31,2 5,7
Indústria 657,6 626,6 583,5 581,6 31,0
Construcció 228,6 212,5 146,6 145,6 16,1
Serveis 2.617,1 2.465,1 2.072,7 1.642,2 152,0
No classificables 231,6 : : : 231,6
Total 3.798,6 3.362,2 2.834,1 2.400,6 436,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població activa i desocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu, no són comparables amb les dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.