Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Activitat un any abans / Activitat actual
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  Ocupats  Desocupats  Inactius  P. a part     Total
Treballaven 2.378,0 70,5 75,6 3,2 2.527,3
Cercaven feina 173,2 176,0 21,8 3,0 373,9
Ni treballaven ni cercaven feina 104,2 55,0 2.107,7 3,7 2.270,7
Complien el servei militar 5,0 0,7 0,8 1,4 7,9
Eren menors de 16 anys 5,5 2,4 56,0 0,0 64,0
Total 2.665,9 304,6 2.262,0 11,3 5.243,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.