Skip to main content

Enquesta de població activa

Població total
Tipus d'habitatge familiar
Catalunya. 2018
    Valor
Població total 7.450,5
     en habitatges sense actius 1.305,2
     en habitatges sense perceptors d'ingressos 178,5
Població assalariada amb contracte temporal 620,2
     en habit. amb tots els assalariats amb contracte temporal 299,6
Població desocupada 436,4
     en habitatges amb tots els actius desocupats 160,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.