Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a les nits / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Ocasionalment 50,4 68,8 57,2 176,3
Més de la meitat dels dies que ha treballat 71,0 53,0 84,2 208,2
Cap dia 756,5 950,2 1.334,3 3.041,0
No ho sap 4,3 3,7 7,1 15,1
Total 882,3 1.075,7 1.482,7 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.