Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus d'horari / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Continuada 582,6 650,0 895,8 2.128,4
Partida 296,7 417,7 577,6 1.291,9
No ho sap 3,0 8,0 9,3 20,3
Total 882,3 1.075,7 1.482,7 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.