Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
D'1 a 5 treballadors 468,4 435,1 903,5
De 6 a 10 treballadors 159,5 168,1 327,6
D'11 a 19 treballadors 152,0 148,4 300,4
De 20 a 49 treballadors 229,2 194,1 423,2
De 50 a 249 treballadors 237,2 234,2 471,4
250 i més treballadors 195,3 169,5 364,8
No ho sap, però menys d'11 treballadors 61,7 43,3 105,0
No ho sap, però més de 10 treballadors 132,0 99,2 231,2
No ho sap 172,5 141,0 313,5
Total 1.807,7 1.633,0 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.