Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Continuada 446,7 482,2 559,4 1.488,3
Partida 342,7 335,9 354,1 1.032,7
No ho sap 3,7 1,2 1,7 6,5
Total 793,1 819,2 915,1 2.527,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.