Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball a torns / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
173,0 161,4 172,5 506,9
No 608,6 749,0 1.014,8 2.372,4
No ho sap 8,5 18,2 12,3 39,0
Total 790,2 928,5 1.199,6 2.918,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.