Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball a torns / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
122,7 116,9 103,7 343,2
No 659,6 690,9 794,3 2.144,8
No ho sap 10,8 11,5 17,2 39,4
Total 793,1 819,2 915,1 2.527,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.