Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
D'1 a 5 treballadors 192,5 283,4 475,9
De 6 a 10 treballadors 137,1 157,6 294,7
D'11 a 19 treballadors 138,2 139,6 277,8
De 20 a 49 treballadors 219,3 191,5 410,7
De 50 a 249 treballadors 236,8 234,2 471,0
250 i més treballadors 193,2 168,1 361,3
No ho sap, però menys d'11 treballadors 53,6 40,7 94,3
No ho sap, però més de 10 treballadors 131,0 96,0 227,0
No ho sap 166,2 139,3 305,5
Total 1.467,8 1.450,4 2.918,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.