Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
D'1 a 5 treballadors 143,5 262,2 405,7
De 6 a 10 treballadors 107,8 113,2 221,0
D'11 a 19 treballadors 124,9 117,4 242,3
De 20 a 49 treballadors 192,8 186,1 378,9
De 50 a 249 treballadors 292,7 221,9 514,5
250 i més treballadors 212,2 203,3 415,5
No ho sap, però menys d'11 treballadors 48,0 37,9 86,0
No ho sap, però més de 10 treballadors 162,6 156,3 318,9
No ho sap 148,6 112,8 261,5
Total 1.433,1 1.411,1 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.