Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
D'1 a 5 treballadors 137,1 133,2 205,7 475,9
De 6 a 10 treballadors 86,9 94,8 113,0 294,7
D'11 a 19 treballadors 77,1 82,3 118,5 277,8
De 20 a 49 treballadors 106,9 135,9 168,0 410,7
De 50 a 249 treballadors 96,3 160,5 214,3 471,0
250 i més treballadors 84,8 114,8 161,7 361,3
No ho sap, però menys d'11 treballadors 40,8 33,1 20,3 94,3
No ho sap, però més de 10 treballadors 57,0 81,8 88,1 227,0
No ho sap 103,3 92,2 110,0 305,5
Total 790,2 928,5 1.199,6 2.918,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.