Saltar al contingut principal
Població total
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes    Dones    Total
De 0 a 4 anys181,9170,8352,6
De 5 a 9 anys209,7195,6405,3
De 10 a 15 anys255,1238,3493,4
De 16 a 19 anys154,5143,8298,2
De 20 a 24 anys187,5179,5367,0
De 25 a 29 anys201,6204,6406,3
De 30 a 34 anys220,2231,2451,3
De 35 a 39 anys278,4284,5562,9
De 40 a 44 anys330,7324,2654,9
De 45 a 49 anys306,1299,1605,2
De 50 a 54 anys278,4278,0556,4
De 55 a 59 anys239,2251,6490,8
De 60 a 64 anys206,0223,5429,6
De 65 a 69 anys173,2179,4352,6
De 70 a 74 anys154,0195,4349,3
De 75 anys i més274,3400,5674,8
Total3.650,63.799,97.450,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 3r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 3.1.01
Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
 Població total T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Sexe T
 (+) Parentiu amb la persona principal T
 (+) Lloc de naixement T
 Tipus d'habitatge familiar T
 (+) Població total amb nacionalitat espanyola T
 Població total en habitatges sense actius T
 Població total en habitatges sense perceptors d'ingressos T
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més, i altres T
 (+) Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Població de 16 a 64 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia T
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.