Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 0 a 4 anys 166,5 152,9 319,4
De 5 a 9 anys 191,7 173,4 365,1
De 10 a 15 anys 191,6 183,5 375,1
De 16 a 19 anys 114,1 105,4 219,5
De 20 a 24 anys 146,5 148,2 294,7
De 25 a 29 anys 171,9 155,5 327,4
De 30 a 34 anys 222,4 203,9 426,3
De 35 a 39 anys 254,6 253,8 508,4
De 40 a 44 anys 258,2 260,6 518,8
De 45 a 49 anys 250,7 249,4 500,1
De 50 a 54 anys 218,4 237,3 455,7
De 55 a 59 anys 209,2 210,7 419,8
De 60 a 64 anys 184,0 196,6 380,6
De 65 a 69 anys 165,1 178,6 343,7
De 70 a 74 anys 112,0 154,0 265,9
De 75 anys i més 263,9 377,5 641,4
Total 3.120,8 3.241,2 6.362,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.