Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Catalunya 2.510,3 2.504,4 5.014,7
Zona est 75,4 91,5 166,9
Zona nord 50,6 54,9 105,5
Zona centre 173,8 182,8 356,7
Zona sud 260,4 324,0 584,5
Estranger 639,9 697,9 1.337,7
Total 3.710,4 3.855,6 7.566,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.