Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Catalunya 2.462,5 2.476,4 4.938,9
Zona est 65,6 94,2 159,8
Zona nord 64,9 67,2 132,2
Zona centre 175,7 193,6 369,3
Zona sud 296,7 348,6 645,3
Estranger 547,9 553,5 1.101,3
Total 3.613,2 3.733,5 7.346,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.