Skip to main content

Enquesta de població activa

Població total
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Catalunya 2.547,4 2.523,8 5.071,2
Zona est 79,2 80,7 160,0
Zona nord 55,7 70,3 126,0
Zona centre 163,9 188,7 352,6
Zona sud 256,1 320,8 576,9
Estranger 548,3 615,6 1.163,9
Total 3.650,6 3.799,9 7.450,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.