Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 2n trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 14,7 697,9 712,6
De 25 a 34 anys 246,1 627,6 873,6
De 35 a 44 anys 651,0 511,8 1.162,7
De 45 a 54 anys 772,4 428,1 1.200,5
De 55 a 64 anys 658,8 303,1 961,9
De 65 anys i més 872,2 538,5 1.410,7
Total 3.215,2 3.106,9 6.322,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.