Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 21,5 602,3 623,7
De 25 a 34 anys 352,1 627,7 979,9
De 35 a 44 anys 829,4 459,0 1.288,4
De 45 a 54 anys 759,5 318,2 1.077,7
De 55 a 64 anys 645,9 200,3 846,2
De 65 anys i més 745,9 531,5 1.277,4
Total 3.354,2 2.739,0 6.093,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.