Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.626,4 512,2 2.138,6
Cònjuges 111,9 1.453,1 1.564,9
Fills 700,1 550,3 1.250,4
Resta de persones de la llar 101,4 173,0 274,4
Total 2.539,8 2.688,6 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.