Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.710,3 1.348,8 3.059,0
Cònjuges 594,3 1.218,7 1.813,0
Fills 593,0 463,4 1.056,4
Resta de persones de la llar 163,4 215,9 379,3
Total 3.061,0 3.246,8 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.