Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Analfabets 22,9 55,0 77,9
Estudis primaris incomplets 104,8 161,8 266,6
Estudis primaris complets 335,0 436,6 771,6
Educació secundària 1a. etapa 838,4 760,8 1.599,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 274,7 255,2 529,9
Formació professional de grau mitjà 223,5 202,5 426,1
Formació professional de grau superior 323,8 244,1 567,9
Educació superior universitària 513,1 642,6 1.155,8
Total 2.636,2 2.758,5 5.394,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.