Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets 25,6 58,5 84,1
Estudis primaris incomplets 107,5 169,9 277,4
Estudis primaris complets 369,4 460,3 829,7
Educació secundària 1a. etapa 802,0 679,7 1.481,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 284,0 286,3 570,3
Formació professional de grau mitjà 202,8 208,8 411,6
Formació professional de grau superior 310,6 232,0 542,7
Educació superior universitària 549,4 666,4 1.215,9
Total 2.651,4 2.762,0 5.413,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.