Saltar al contingut principal
Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 65,0 69,3 67,5
Educació secundària 43,3 45,4 44,3
Educació superior 46,0 43,2 44,5
Total 47,9 49,9 48,9
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.