Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Persona principal 11,4 10,9 11,2
Persona no principal 11,3 11,4 11,3
Total 11,4 11,2 11,3
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.